Går du just nu och funderar på din framtid? Vet du vad du vill bli?

Med en yrkesutbildning i bakfickan öppnar sig många möjligheter för dig i arbetslivet. Inom YA! hittar du en mängd intressanta yrkesutbildningar som ger dig möjlighet att jobba med teknik, människor, djur, natur och kultur.

Surfa in på våra utbildningar och se om du hittar något som känns rätt för just dig. Vi hoppas att få se dig som studerande hos oss. Inom YA! börjar resan mot din framtid!

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen (Valma)

I den här utbildningen ingår de tidigare utbildningarna: Yrkesstarten, utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning, utbildning i huslig ekonomi, förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning 1.

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Arbetsplatser inom branschen finns bland annat inom detalj- och partihandeln, vid företag som producerar, säljer eller förmedlar tjänster, organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Kultur

Examina i kulturbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) ger kompetens för arbetsuppgifter inom hantverk och konstindustri, kommunikationsvetenskaper, teater- och dansbranschen. Vid Yrkesakademin i Österbotten kan du studera till musiker eller bildartesan.

Naturbruk och miljöområdet

En examen inom naturbruk och miljöområdet (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) ger den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruket och i andra naturnära näringar.

Naturvetenskapliga området

Vill du som programmerare, försäljare, webbutvecklare eller IT-support inom IT-branschen är studier i informations- och kommunikationsteknik ett bra val. Du lär dig att producera tjänster för datanät och att lösa problem som uppstår vid användningen av datorer, nätverk och kringutrustning.

Turism, kosthåll och ekonomi

Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen uppnår man kompetens för arbetsuppgifter inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt hemarbets- och rengöringsservicebranschen.

Social-, hälso- och idrottsområdet

Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen.

Teknik och kommunikation

Med examina inom maskin- och metallbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår man framför allt den kompetens som krävs för arbetsuppgifter inom teknologiindustrin.

suomeksi 30hineenglish 30h