Utbildning för vuxna

 

Vuxenutbildningen inom YA har utvecklats under tiotals år och är i dag en föregångare som ständigt vidareutvecklar verksamheten med studerande i centrum.

Yrkesakademin i Österbotten erbjuder dig över 60 olika utbildningar inom ett brett spektrum av branscher.  Våra erfarna utbildare handleder dig så att du når ditt personliga kompetensutvecklingsmål.

Vi skräddarsyr våra tjänster så att de passar dig både vad gäller innehåll och upplägg.

 

Här hittar du en lista på vilka vuxenutbildningar som är aktuella att söka till nu 

 Våra kortkurser och certifieringsskolningar hittar du här.

 

Information till studerande som avlägger yrkesinriktad grundexamen enligt det fristående examenssystemet. (i kraft 1.8.2015)

En beskrivning av hur en fristående examen avläggs


Utbildningsområden

Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen (Valma)

I den här utbildningen ingår de tidigare utbildningarna: Yrkesstarten, utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning, utbildning i huslig ekonomi, förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning 1.

Det humanistiska och pedagogiska området

Examina inom humanistiska och pedagogiska området ger kompetens för att arbeta inom offentliga och privata arbetsplatser med fostran, lärande, stöd, handledning och aktiviteter med barn, unga och vuxna samt tolk för behövande.

Naturvetenskapliga området

Examina inom naturvetenskapliga området ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom näringslivet i anslutning till kundservice, handel, kontorsuppgifter eller administration.

Naturbruk och miljö

En examen inom naturbruk och miljöområdet (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) ger den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruket och i andra naturnära näringar.

Teknik och kommunikation

Med examina inom teknik och kommunikation(yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår man framför allt den kompetens som krävs för arbetsuppgifter inom teknologiindustrin.

Samhällsvetenskap, företagsekonomi och administration

En examen ger möjlighet till kompetensutveckling på följande områden; ekonomiadministration, försäljning, företagande och företagsledning, ledarskap samt företagsrådgivning.

Social-, hälso- och idrottsområdet

Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen.

Turism, kosthåll och ekonomi

Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomi uppnår man kompetens för arbetsuppgifter inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt hemarbets- och rengöringsservicebranschen.

Ungdomsgaranti

Inom ungdomsgarantin har YA reserverade studieplatser inom Kompetensprogrammet för unga vuxna. Här erbjuds unga vuxna under 30 år, som endast har genomfört grundskolan, en möjlighet att avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller delar av dessa examina.

Examensmästarutbildning

Examensmästarutbildning är en kompetensutbildning för dig som jobbar med yrkesinriktad vuxenutbildning.

Arbetskraftsutbildning

Hos oss kan du studera flexibelt och du gör tillsammans med din utbildare en personlig plan för hur du ska nå fram till ditt mål.

Vägledande tjänster

Vi erbjuder olika tjänster för dig som behöver få information och handledning för att hitta t ex rätt utbildning, en arbetsplats eller stöd i arbetssökandet. Du kan välja mellan t ex utbildningsprövning, karriärträning eller arbetsträning."

suomeksi 30hineenglish 30h