Ansökan för ungdomar & vuxna 2017

Ansökan för ungdomar & vuxna 2017

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2017

Ansökan till grundläggande  yrkesutbildning görs 21.2-14.3.2017 på www.studieinfo.fi .

Språkprov

Det nationella språkprovet hålls vid våra enheter 6.4.2017. Till det kallas de som enligt gemensam ansökan inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Inträdes- och lämplighetsprov

Samtliga sökande till nedanstående utbildningar kallas till inträdes- och lämplighetsprov. Har du sökt till närvårdare till flera orter kallas du till ditt första alternativ:

  • Bildartesan, Jakobstad, 12.5.2017
  • Musiker, Jakobstad, 10-11.5.2017
  • Närvårdare, Närpes, 9-10.5.2017
  • Närvårdare, Vasa, 9-11.5.2017
  • Närvårdare , Pedersöre, 9-10.5.2017       

Information om ansökningstider, eventuella urvalsprov/intervjuer, inträdeskrav mm. hittar du bland informationen om respektive utbildning. 

Antagning enligt prövning            

Om du söker enligt prövning (p.g.a. inlärningssvårigheter, sociala skäl, avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra skolbetyg) bör du skicka in intyg vad du hänvisar till. Skicka in det du vill framhålla under ansökningstiden till: YA prövning/Camilla Öster, Kungsgårdsv. 30 A, 65380 Vasa.

Info

Mer information ger: antagningskoordinator Camilla Öster, , 044-750 3256 eller byråchef Camilla Källberg, , 050-438 4950


Ansökan för vuxenutbildning via YA:s ansökningsblankett (pdf-format) som du öppnar och skriver ut från denna sida och postar till oss.

 

Arbetskraftsutbildningar:

Arbetskraftsutbildningar anordnas av ELY-centralen som kan anlita YA! för att arrangera utbildningen. Kolla med din lokala Arbets- och näringsbyrå (tidigare arbetskraftsbyrå) ifall du är berättigad att söka till arbetskraftsutbildning.

Arbets- och näringsbyrån informerar också om studievillkor och -utbud inom arbetskraftsutbildningen. Ansökan sker sedan på följande alternativa sätt:

  1. Via en elektronisk ansökningsblankett (den hittar du under Arbetskraftsutbildning på arbetsministeriets webbplats www.mol.fi). Blanketten styrs automatiskt till den arbets- och näringsbyrå som svarar för antagning av studerande.
  2. Via en ansökningsblankett som du får på arbets- och näringsbyrån. Blanketten inlämnas personligen till arbets- och näringsbyrån inom den egna regionen.

YA!:s kontaktperson informerar om studieinnehåll och -upplägg på de arbetskraftsutbildningar som arbets- och näringsbyrån valt att förlägga hos oss.


Läroavtal:

De flesta av YA:s utbildningar kan också genomföras som läroavtal. Ett läroavtal är en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om utbildning.
Mera information om läroavtal hittar du på laroavtal.yrkesakademin.fi

 

Yrkesakademin i Österbotten erbjuder många olika utbildningsalternativ för vuxna.

För mera information och vägledning, kontakta Jaana Blomqvist, IRV-koordinator,
e-post: eller telefon 050-3737711

suomeksi 30hineenglish 30h