För att anhålla om olika typer av ledigheter, läsårsanmälan och internatsplats behöver du fylla i blanketter. De finns alla samlade här.  
Här hittar du också en guide till hur vi vill att de skriftliga arbetena ska vara utformade som du gör inom YA!

Studerande Blanketter

Anhållan om tillstånd till frånvaro

Upplagd 13.09.17

 • A8 Blankett

Anhållan om uppskov av studieplats

Upplagd 12.03.15

 • YA-A5a

Anmälan om avbrott / uppehåll

Upplagd 12.03.15

 • YA-A4

Ansökan om internatsplats - Närpes

Upplagd 13.04.17

 • YA-A13

Ansökan om internatsplats - Vasa

Upplagd 13.04.17

 • YA-A12

Blankett för stöd och handledning

Upplagd 12.03.15

 • YA-A3

Erkännande av kunnande

Upplagd 12.03.15

 • YA-A1

Läsårsanmälan

Upplagd 12.03.15

 • Läsårsanmälan
 • Version: YA-A7

Personlig examensplan

Upplagd 06.04.16

 • Version: 5.4.2016

Reklamation

Upplagd 12.03.15

 • YA-A15

suomeksi 30hineenglish 30h