Aktivt lärande / Utvärdering och uppföljning

Målsättning
Fortsättningsprojekt. Anpassning och implementering av utvärderingsinstrumentet som utarbetades i det inledande projektet. Integrering av nyckelkompetenser skall stärkas samt entreprenöriella kompetenser som är centrala inom Aktivt lärande enligt YA:s pedagogiska program.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 28.05.12 Projektavslut: 31.12.13

suomeksi 30hineenglish 30h