Ansökan om internatsplats - Vasa

  • Direktionen för Yrkesakademin i Österbotten tog 29.4.2015 § 45 beslut om att YA:s studerande inom den läroplansbaserade utbildningen erbjuds internatsboende i första hand för de som har lång skolväg, mer än 80 km en väg till skolan, de som inte har möjlighet att ta sig till skolan till kl 8 på morgonen och hem efter kl 16 på eftermiddagen samt eventuella andra vägande skäl för att trygga möjligheten till studier.

    Detta medför att det tidigare beslutet om en åldersgräns slopas, utan nu är det ovanstående kriterier som är grunden för beviljande av internatsplats.

    Denna information har under våren gått ut till alla som under läsåret 2014-2015 bott på internatet.

    Studerande ansöker om interntsplats i samband med bekräftelse av studieplasten (gemensam ansökan), andra som är i behov av en internatsplats lämnar in en ansökan direkt till skolan (blankett A12).

  • Ladda ner
  • Antal gånger läst:: 2707
5.0/5 rating 1 vote
Senast uppdaterad: 13 april 2017
Dokumentstorlek: 80.51 KB PS! Du behöver en PDF-läsare för att öppna och läsa dokumenten.

suomeksi 30hineenglish 30h