Ansökningstider till studier våren 2014

Ansökningstider till studier våren 2014

Gemensam ansökan för unga till yrkeshögskoleutbildning

3.3. – 1.4.2014 www.yhansokan.fi

 • per post får du en skriftlig kallelse till urvalsprovet
 • kompletteringsansökan 26.7. – 31.7.2014


Gemensam ansökan för unga till engelskspråkig yrkeshögskoleutbildning

7.1 - 11.2.2014 www.admissions.fi

 • Gemensam ansökan till högskolor och universitet


3.3 – 1.4.2014 www.universitetsansokan.fi

 • OBS! Konstuniversitetens huvudantagningar utgår redan 14.3.2014
 • eventuella urvalsprov ordnas i maj-juni, praxis varierar
 • mellan olika universitet/högskolor
 • du får ingen kallelse till urvalsprov
 • kolla resp. universitets/högskolas hemsida när urvalsprov hålls och hur du går tillväga vid själva provtillfället

 

Ansökan till Polisyrkeshögskolan, svenskspråkig utbildning

 • Info om och ansökan till Polisyrkeshögskolan www.polamk.fi
 • Enligt planerna börjar den svenskspråkiga ansökningen under början av 2014 och den svenskspråkiga utbildningen börjar i slutet av 2014.


Gemensam ansökan för unga till andra stadiets utbildningar
24.2. – 14.3.2014 www.studieinfo.fi

 • Kompletteringsansökan fr.o.m. 16.6.2014


Ansökan till Högskolan på Åland

 • 15.3. - 15.4.2014 www.ha.ax/ansokan


Ansökan till högskolor och universitet i Sverige

 • 15.3. – 15.4.2014 www.antagning.se
 • OBS 1! Endel utbildningar inom konst och musik i Sverige; ansökan utgår redan 15.1.2014, se www.antagning.se
 • Obs 2! Högskoleprovet i Vasa, lördag 5.4.2014
 • · anmälan 15.1.- 15.2.2014 på www.hogskoleprov.nu

 

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h