Arbetarskydd

Arbetarskyddet är åtgärder som syftar till att förebygga olycksfall, ohälsa och vantrivsel i arbetsmiljön. Arbetarskyddet regleras av lagar och bestämmelser. För att undvika olycksfall bör du som studerande följa de arbetarskyddsföreskrifter som gäller.

För dig som studerande har vi gjort ett informationsblad som rör hälso-, miljö- och säkerhetsblad vid enheten i Gamla Vasa. Motsvarande hälsa-, miljö- och säkerhetsblad kommer att göras under kommande år för YA:s andra enheter.

Du kan ladda ner informationsbladet här.

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h