Arbetsledare

Arbetsledare

MÅL FÖR UTBILDNINGEN:

  • Lära dig arbetsledarjobbet
  • Utveckla arbetsledarskapet inom företaget du jobbar på
  • Fyll i kunskapsluckor i ditt jobb som arbetsledare


Målet är att utbilda skickliga arbetsledare för industriföretagen i Österbotten.

ANTAGNINGSKRITERIER:

  • Grundexamen inom metall, maskin eller logistik, eller
  • Arbetserfarenhet som gjort dig till en yrkesman, eller
  • Jobb som arbetsledare

INFO OM STUDIERNA:

Arbetsledarutbildningen tar 1,5 år. Den börjar i september 2013 och slutar i december 2014. Det är 2 närstudietillfällen per månad med uppehåll under sommaren.
Utbildningen administreras av YA! och leds i huvudsak av dess utbildare. Deltagarna får vägledning av erfarna handledare under utbildningens gång.
Studierna inleds på YA! men utförs i huvudsak på deltagarnas arbetsplatser.
I studierna ingår 20 delområden. För varje delområde finns det en självstudieuppgift där den studeranden skriftligt och muntligt beskriver hur man tillämpar området inom den egna organisationen. Alla rapporteringstillfällen är inlärningssituationer och dokumenteras i en mapp som uppvisas vid bedömningstillfället. Deltagarna gör ett utvecklingsarbete inom sin egen bransch. För det arbetet skräddarsyr YA! en teknisk och språklig utbildning som deltagarna behöver.

YA! samarbetar med AEL och med Novia för att kunna erbjuda deltagarna expertområden som inte finns inom YA!

ANSÖKAN:

För mer information om innehåll se informationsbladet.

 

Artikel:

Utbildar framtidens ledare

 

Uppdaterat:

tisdag, 16 juni 2015

suomeksi 30hineenglish 30h