Arbetslivslärande

Projektets mål är att utveckla arbetslivssamarbetet hos undervisnings- och handledningspersonal, så att arbetet görs enligt fyra skeden.  

u      Inledningsskedet för lärare/utbildare och representanter från arbetsplatsen (arbetsplatshandledare/bedömare/arbetsplatsutbildare) diskussioner kring hur examens-grunderna kan förverkligas på arbetsplatsen i samband med IA och yrkesprov. Kartläggning påbörjas (vilka arbetsuppgifter som kan göras?) I det här första skedet görs även en grov kartläggning av utbildade arbetsplatshandledare/bedömare på arbetsplatsen

u     Utvecklingsskede I. En lärare/utbildare besöker arbetsplatsen under några (1-3) dagar för att samtidigt stöda och hjälpa arbetslivsrepresentanterna med att kartlägga förverkligandet av examensgrunderna under IA. Utbildningen/fortbildningen av arbetsplatshandledare/ bedömare påbörjas. Lärares uppgifter och i rollen som stöd- och handledningsperson när hen är ute på arbetsplatserna. Läraren/utbildaren den studerande handleder och stöder den som är på IA. 

u     Utvecklingsskede II. Diskussioner förs på arbetsplatserna gällande arbetssäkerheten och anmälan för farliga arbeten för unga.

u     Resultatskedet. Kompletteringar görs till det IA-material (t.ex. digitala IA-handböcker för lärare/utbildare), Digitala verktyg (checklista, kartläggningsverktyg, annat aktuellt material) görs för att stöda det pedagogiska förarbetet som ska göras i samband med inledningen av en inlärningsperiod. Det digitala verktyget testas inom 1-2 pilotbranscher och utvärderas tillsammans med arbetslivets representanter. 

      Utbildningen av arbetsplatshandledare/bedömare slutförs. Lärarens roll/uppgift vid arbetsplatserna klargörs och förs in till aktuella  uppgiftsbeskrivningar.  

Målgrupp:
  • Lärare, utbildare arbetslivsrepresentanter. Studerande och examinander har största nyttan av utvecklingsarbetet.
Startdatum:
  • 01.10.16
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Undervisnings- och kulturministeriet
Partner:
  • Axxell, Optima, Yrkesinstitutet Prakticum
Kontakt:
  • Thomas Fant 050-407 00 50
Arbetslivslärande

Uppdaterad: torsdag, 30 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h