Arbetslivssamverkan

Projektet utvecklar yrkesutbildningen till att bli mera arbetslivsinriktad genom lärares arbetslivsperioder, utbildar totalt 250 st nya arbetsplatshandledare/bedömare, fortbildar arbetsplatshandledare/ bedömare.

Arbetslivsperioden är 2-6 veckor med en av följande målsättning:

  1. Grundutbildar/fortbildar arbetsplatshandledare/bedömare
  2. Lärarna kartlägger sina utvecklingsbehov inför arbetslivsperioderna. Både substanskompetens och kunskaper om arbetsprocesser i förhållande till läroplanens, arbetslivets behov. Den enskilda lärarens kompetensbehov bör stärkas.
  3. En kartläggning av hur företag kan erbjuda en inlärningsplats som motsvarar läroplanernas innehåll
  4. Möjligheter till fortsatt samarbete kartläggs (underleverantörsarbeten, utnyttjande av experter)

Wiki hemsida

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Lärare, utbildare, studiehandledare, stöd- och handledningspersonal, yrkesmänniskor som deltar i undervisningen, bedömare och handledare vid arbetsplatserna samt övriga aktörer som bidrar till att utveckla samarbetet mellan arbetsliv och yrkesläroanstalt.
Startdatum:
  • 01.02.11
Slutdatum:
  • 30.06.14
Finansiär:
  • ESF / UBS
Kontakt:
  • Thomas Fant, 050 407 00 50,

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h