Arbetsplatsens värdegrund

 – vad är viktigt hos oss?

En gemensam värdegrund – har det någon betydelse?

En gemensam värdegrund är de värderingar som finns i kärnan av gruppen, det är något som alla helhjärtat och ärligt står bakom och det som man vill skall prägla verksamheten och samarbetet.

En gemensam värdegrund kan vara medveten eller omedveten. En medveten värdegrund ger ett tryggare klimat och ett effektivare samarbete. Med en medveten värdegrund kommer drivkraften inifrån.

Människor som söker sig till ett yrke inom social och hälsovården gör ofta det på grund av egna, djupt rotade värderingar. Vårt samhällsklimat har blivit strängare och omständigheterna runtom branschen bjuder på utmaningar i utövandet av yrket. Vi vill tillsammans med er lyfta fram den gemensamma etiska kompassen som är en förutsättning för ett gott samarbete. När den etiska riktningen blir tydlig och uttalad kan tillit och trygghet skapas i arbetsgemenskapen.

Vi erbjuder arbetsgruppen en möjlighet att tillsammans vidareutveckla enhetens värdegrund genom att ta tillvara allas samlade kunnande.

Vi vill tillsammans med er ta reda på

  • Vilken är vår värdegrund?
  • Hur syns den i det praktiska arbetet?
  • Har alla förbundit sig till den och betyder den samma sak för alla i personalen?

Innehåll

  • Vilken är er syn på god vård och omsorg – här startar vi
  • Arbetsplatsens värdegrund tar form
  • Från teori till praktik: på vilket sätt blir värdegrunden verklighet?
  • Att hålla värdegrunden vid liv

Omfattning: 2 dagar föreläsning, kartläggning, diskussion samt 2 tillfällen med uppföljning.

Målgrupp: Personal inom social- och hälsovården

Ytterligare information fås av

Ebba Granström, teamledare och utbildare vid YA!
tfn 044 - 750 32 91 /

Ebba har mångårig arbetserfarenhet inom social- och hälsovården och inom vårdutbildningen. Hon är magister i hälsovetenskaper (HVM), specialsjukskötare i psykiatrisk vård och har även avlagt specialyrkesexamen i ledarskap.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h