Arbetsträning - Työhönvalmennus

 

Plats: I första hand Sydösterbotten
Språk Svenska/finska enligt kundens modersmål
Träningens längd: Ca 30–50 timmar/kund

MÅLGRUPP:

Kunder vid Österbottens TE-byrå.
I arbetsträningen ingår även rådgivning till arbetsgivaren och information riktad till arbetsgemenskapen. Tjänsten skräddarsys enligt målgruppen. Målsättningen är att bli sysselsatt främst på den öppna arbetsmarknaden.

INNEHÅLL:

Coaching (t.ex. gruppverksamhet, personlig handledning, test, studiebesök)
Tjänsten innehåller t.ex.:

 • Individuell rådgivning och stöd för att kunden skall hitta en arbetsplats samt vid behov, då kunden fått arbete, i synnerhet i början av arbetsförhållandet
 • Information åt arbetsgivaren om den arbetssökandes kunnande samt om TE-byråns tjänster och finansiella stöd (t.ex. lönestöd och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen)
 • Intervju och kartläggning av kundens kunnande, förutsättningar, intressen, arbetsmöjligheter, behov av stöd etc.
 • Hjälp och stöd i att kontakta arbetsgivare
 • Hjälp och stöd i att skriva en platsansökan och förberedelse för anställningsintervju
 • Stöd för arbetsgivaren att göra upp arbetsavtal med kunden
 • Hjälp åt arbetsgivaren att anhålla om olika stöd
 • Stöd för kunden att ’befästa sin plats’ på arbetsplatsen och att komma in i arbetsgemenskapen

Innehållet bestäms utgående från varje kunds behov.
Arbetssättet består av träffar med kunden där man tillsammans utarbetar en plan från vilken man sedan jobbar vidare, där kunden sedan jobbar självständigt med de uppgifter man kommit överens om. Träffarna kan fortgå även efter att kunden fått arbete. Då sker träffarna på arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Arbetsträningen upphör då kunden inte mera behöver
tjänsten eller senast efter 50 timmar.


 

Paikkakunta: Ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaa
Kieli: Suomi/ruotsi asiakkaiden toiveista riippuen
Koulutksen aika: 30–50 tuntia / asiakas

 

KOHDERYHMÄ:

Kohderyhmänä ovat Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaat.
Työhönvalmennukseen kuuluu myös työnantajan konsultointi ja tiedotusta työpaikalla. Työhönvalmennuksella pyritään parantamaan yleisiä työstä selviytymisen taitojasi ja sopeutumistasi työelämään tai uuteen työpaikkaan. Tavoitteena on että sen avulla pääset työhön avoimille työmarkkinoille. Palvelua muokataan asiakkaiden toivomuksien mukaan.

SISÄLTÖ:

Coaching (esimerkiksi ryhmäaktiviteetit, henkilökohtainen avustaminen, kokeita, opintokäyntejä)

 • Asiakkaiden henkilökohtainen avustaminen työpaikkahaussa. Avustus jatkuu tarvittaessa myös työsuhteen aloittamisen jälkeen.
 • Työnantajan konsultointi työhakijan osaamisista ja TE-toimiston muista palveluista ja mahdollisuuksista saada taloudellista tukea
 • Haastattelu ja kartoitus asiakkaiden osaamisista, edellytyksistä, harrastuksista, työmahdollisuuksista, avustustarpeesta ja niin edelleen
 • Asiakas saa apua ja avustusta kommunikaatiossa työantajan kanssa
 • Asiakas saa apua ja avustusta työhakemuksen kirjoittamisessa ja valmisteluissa työhaastattelua varten
 • Työnantajalle tarjotaan avustusta työsopimuksen laatimisessa asiakkaiden kanssa
 • Työhakijalle tarjotaan avustusta löytää paikkansa työympäristössä

Sisältöä muokataan jokaisen asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Asiakkaan kanssa sovitaan tapaamisia joissa asiakas yhdessä valmentajan kanssa laatii henkilökohtaisen valmennussuunnitelman, joka asiakas itsenäisesti seuraa tapaamisien ulkopuolella. Tapaamiset voivat tarvittaessa jatkua myös sen jälkeen kuin asiakas on saanut töitä. Silloin tapaamiset voidaan pitää myös työpaikalla, jos asiakas niin toivoo.
Työhönvalmennus loppuu silloin kuin asiakkaalla ei ole enää tarvetta palvelusta, tai viimeistään 50 tuntia valmennuksen alkamisesta.

  

Förfrågningar:
Utbildare Kent Taipale
Tfn 040-502 9103

Industrigatan 4
64100 Kristinestad

 Ansökan

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h