Årets vuxenstuderande premierades

Årets vuxenstuderande premierades

I samband med att de nationella vuxenutbildningsveckorna firades (v. 39-40) utsågs även årets vuxenstuderande vid Yrkesakademin i Österbotten.


I år föll valet på Admira Velic (Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen – Närvårdare,
kompetensområdet för äldreomsorg) och Daniel Sund (Grundexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för lantbruk – Landsbygdsföretagare).


Velic utsågs med följande motivering:
”Admira är hemma från Bosnien. Hon är motiverad att lära sig, engagerad och positiv studerande som vill utvecklas till en god närvårdare. Hon har även tankar på att vidareutbilda sig till sjukskötare.
Admira går nu sista terminen på närvårdarutbildningen, kompetensområdet äldreomsorg och hon var en drivkraft i gruppen som gjorde ett omfattande utvecklingsarbete: att ordna en välgörenhetsresa till Bosnien.
Admira är en hårt arbetande och energisk kvinna som får saker och ting att hända.”


och Sund utsågs med följande motivering:
”Daniel är en studerande som avlägger sin examen med beaktande av de fristående principerna på ett föredömligt sätt. Han kombinerar kunnandet från sitt tidigare yrke, sin arbetserfarenhet från lantbruket hemma och den nya kunskap som han suger in på ett mångsidigt sätt både från närstudierna liksom även från övriga kurser och branschdagar i nejden. Han planerar och genomför sina studier på ett mycket självgående sätt och med stor framgång. Hans intresse för naturbruksstudier som helhet avspeglar sig också i att han kompletterar sina studier inom lantbruksbranschen med en examensdel från Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk.”

 

Årets vuxenstuderande premierades vid en ceremoni i Rewell Center.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h