Att arbeta i ett välfungerande team

”...det går hit, det går dit, det går runt en liten bit,

och den startar på ett kick, det är en makalös manick.....”

Ulf Kjellin - Kjell Lundberg

Arbetslivet idag förutsätter effektivitet och hållbara system. Att leda ett team samt att fungera som en god teamarbetare är ofta en självklar förväntning i arbetet. För att grupperna och teamen skall kunna arbeta så effektivt och resultatinriktat, krävs även ett arbete med teamet och dess arbetssätt.

Alla arbetsverkstyg behöver ha sina reparationer och service, så även teamet för att det ska kunna fungera så väl som möjligt. Denna dag är en dag då vi vässar verktygen, smörjer lagren och ser till arbetssäkerheten i teamarbetet för en god utveckling och ett vinnande koncept.

Att arbeta i ett välfungerande team

Innehåll

  • Kommunikationen som grund i arbetet
  • Gruppdynamik, roller och ledarskap i gruppen
  • Vilka skillnader är det på grupp, team och nätverk
  • Vad gör oss till ett vinnande team?
  • Aktiviteter som gynnar förståelsen av teamarbete

Omfattning: En heldag med föreläsningar, diskussioner och aktiviteter

Målgrupp: Personer som leder eller arbetar i team

Ytterligare information fås av

Carina Kekäle, utbildare och teamledare vid YA!

tfn 050 - 407 00 54 /

Carina har arbetat med barngrupper och som teamledare i 30 år. Hon är yrkeslärare och har även studerat ledarskap och organisation vid Umeå Universitet samt pedagogik, psykologi och sociologi vid Åbo Akademi.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h