Bästa möjliga handledning

Projektets målsättning är att

  1. Uppdatera handledningsplanen så att den motsvarar de krav, behov och den kvalitet som eftersträvas i och med den nya studerandevårdslagen och ibruktagandet av de reviderade examensgrunderna och utgående från UBSs kriterier för god handledning. Målet är att stöda åtgärder för att stärka genomströmningen och minska avbrottsprocenten inom våra skolor. Ett speciellt målområde i detta är studerandes delaktighet i form av studerandeförenings- och tutorverksamhet.
  2. Klargöra skillnaderna mellan handledning och studiehandledning genom att göra upp arbetsbeskrivningar och -modeller för de olika involverade parterna, utbilda personalen i användningen av dessa modeller.
Målgrupp:
  • Den stora målgruppen består av lärare, ansvarige handledare, speciallärare, stöd och handledningspersonal samt skolans ledning och utvecklingspersonal. Den mindre målgruppen består av studerande, studerandeförenings- och tutoraktiva.
Startdatum:
  • 02.06.15
Slutdatum:
  • 29.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Projektet är ett samprojekt. Som koordinator fungerar Optima och som samarbetsparter Kaustisen evankelinen opisto, Sedu, Kpedu och VAO
Kontakt:
  • Harriet Bystedt,
Bästa möjliga handledning

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h