Boden

Projektets målsättning är att

- främja utveckling och utbildning på landsbygden genom att skapa en informationsbank fylld av lärmöjligheter

- bli en central informationskanal och en träffpunkt för landsbygdens aktörer

Projektets verksamhet

Skapa en webbaserad plattform för landsbygdsnäringarna genom att bland annat erbjuda live-sändningar från seminarier, videomaterial från föreläsningar, kursmaterial online, reportage och information riktade till landsbygdens aktörer.

Samarbete

Landsbygdens aktörer, myndigheter, organisationer och andra landsbygdsprojekt engageras i projektet Boden för att uppnå målsättningarna och utveckla tjänster och verktyg som direkt bidrar till landsbygdsaktörernas aktivitet och verksamhet.

Till de organisationer Boden samarbetar tätt med hör NTM-centralen i Österbotten, Dynamo, ProAgria Lantbrukssällskapet, Österbottens svenska producentförbund, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, Aktion Österbotten och Skogscentralen.

 

 

Målgrupp:
  • Boden riktar sig i första hand till företagare på landsbygden och deras arbetskraft, men samarbetar även med andra projekt och producerar material för bland annat utbildare, elever, organisationer, föreningar och myndigheter. Vi erbjuder våra tjänster uta
Startdatum:
  • 03.08.15
Slutdatum:
  • 31.10.18
Finansiär:
  • Landsbygdsprojektet Boden finansieras till 100 procent genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), kanaliserade genom Närings, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.
Partner:
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Kontakt:
  • Kim Varstala (projektledare) 044 750 3247
Boden

Uppdaterad: tisdag, 23 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h