Botnia Quality

Projektet har som mål att:

- Göra upp utvecklingsplaner utgående från det av UBS uppgjorda utvärderingsinstrumentens resultat (identifieringen av förbättringsmöjligheter och styrkor, uppgörande av utvecklingsplan, genomförande och uppföljning)

- Vidareutveckla och pilotera processen för intern revision, sprida info och goda erfarenheter gällande processerna kring den interna revisionen både internt och externt.

- Utveckla ett system för riskhanteringen i organisationen, som kan testas och efterhand förbättras (identifiering och hantering).  

 

Målgrupp:
  • Lärare, utbildare, stöd- och handledningspersonal, utbildningschefer, ledningen/beslutsfattare, samarbetsnätverkets deltagare
Startdatum:
  • 07.12.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Partner:
  • Optima fungerar som koordinator och VYI, VAKK och Folkhälsan utbildning som samarbetsparter
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80,
Botnia Quality

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h