Botnia Quality 2.0

I utvecklingsprojektet jobbar vi mot att utveckla och implementera kvalitetsarbetet inom de deltagande samarbetsparterna. Projektets mål och aktiviteter delas in i 3 teman:

- Lärande på arbetsplats i olika former, samsyn mellan utbildare och arbetsplats

- Förstärka den interna kvalitetskulturen och

- Riskhantering

 

På slutseminariet den 28.11.2017 i Åbo presenterades några resultat, erfarenheter och goda modeller från utvecklingsarbetet i projektet. Dem hittar du här.

 

Målgrupp:
  • Projektets målgrupp är organisationernas personal, studerande och representanter för arbetslivet.
Startdatum:
  • 15.12.16
Slutdatum:
  • 31.12.17
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Partner:
  • Optima, Vamia och Folkhälsan utbildning
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80,
Botnia Quality 2.0

Uppdaterad: tisdag, 12 december 2017

suomeksi 30hineenglish 30h