Bra sysselsättningsläge för YA-studerande

Det finns flera orsaker till att studerande vid YA! lyckas så bra med att få anställning. En
orsak är att vi har bra nätverk på svenska inom YA:s område, med många små- och familjeföretag
där våra studerande får anställning, säger Jimmy Sandbacka, projektkoordinator vid YA.


– En annan orsak är IA-platserna. YA:s lärare har bra kontakt till arbetslivet och vi har många IA-platser
som våra studerande och också branscherna är bra på att ta tillvara. IA-perioder fungerar som rekryteringsperioder för många företag och det är väldigt viktigt att studerande är noga med att göra det bästa av tiden på IA-platsen, fortsätter han.


En del studerande väljer också att söka vidare efter grundexamen – något som också påverkar arbetslöshetssiffrorna positivt.


– Vi har även under åren utvecklat ett samt gott samarbete med JobCenter och Föregångarna, som hjälper
våra unga med kontakten till arbetslivet, säger Sandbacka.


Av 701 studerande som examinerades från YA! kalenderåret -13 hade 656 stycken arbete enligt mätningar
i augusti 2014. En del av dem var på arbetsprövning. Sammanlagt 359 av dem som utexaminerades 2013 är under 25 år och av dem har 334 jobb.

Vikten av en god kontakt och ett bra samarbete mellan utbildningsanordnaren, studerande och arbetslivet
är också något man betonat inom projektet Unga i jobb, ett samarbetsprojekt mellan bland andra YA,
VYI, TE-byrån och NTM-centralen.

– Inom projektet har vi försökt nå ut till studerande med budskapet att de redan från första året i yrkesskolan verkligen ska utnyttja perioderna med inlärning i arbete och kontakten till företagen till fullo.
Vi har satsat på att informera om hur man söker jobb, skriver cv, arbetsgivarnas förväntningar och liknande, säger Sandbacka.


Projektet Unga i jobb startade 2011 med en grundtanke om att följa upp vad som händer med studerande
efter att de avslutat grundutbildningen. I början låg fokus mycket på årskurs tre och hur de sysselsätter sig efter examen, men vart efter projektet framskridit har
det börja beröra alla årskurser.


– Fokus inom projektet har legat på att få en modell som stöder målet att få en framtida anställning
för våra studerande. Detta har vi försökt göra genom att implementera jobbsökning i undervisningen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det arbete som lärare, studiehandledare och annan personal har utvecklat. Genom projektet har vi möjlighet att tydliggöra bra saker som redan görs som grund för fortsatt
utvecklingsarbete, säger Sandbacka.Inom projektet Unga i jobb har man också gjort en guide om att söka jobb.
Den hittar du på vår webbplats, I jobb!

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h