Branschvisa utbildningar och kurser för företagare och personal

Behöver företagets/organisationens personal eller du som företagare inspiration, kompetenshöjning eller intyg av olika slag? Vi skräddarsyr gärna en utbildning för er eller medverkar i kompetenskartläggningar och kunskapsanalyser. Kontakta oss så planerar vi tillsammans!

Bekanta dig med YA:s palett av kurser och kompetenshöjande examensinriktade utbildningar. Där hittar du kanske det som din arbetsplats behöver.

Utbildning och fortbildning av personal stöds genom flera former av finansiering - allt från statsunderstöd, läroavtal till olika former av projektfinansiering och arbetskraftspolitiska åtgärder. Inom YA! lotsar våra utbildare er organisation till ett kvalitativt och konkurrenskraftigt alternativ.


Uppdaterad: torsdag, 19 december 2013

suomeksi 30hineenglish 30h