Broschyröversättningar

Målsättning
Yrkesakademin i Österbotten har på uppdrag av Utbildningsstyrelsen skött översättningen av broschyrer om yrkesexamina inom olika branscher. Broschyrerna översattes till svenska, tyska och franska. Alla broschyrer översattes till svenska inom YA!, men även en broschyr till tyska översattes inom YA!. Resterande broschyröversättningar köptes in via offentlig upphandling med en extra tyngdpunkt på att översättaren/översättarna skulle ha sakkunskap och kunna leverera en högklassig översättning.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 16.06.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Jessica Vikfors, 044 750 32 95,

suomeksi 30hineenglish 30h