Campus Kungsgården

Campus Kungsgården

Historisk översikt

Kungsgårdsområdet nämns första gången i skrift 1384. År 1556 blev Korsholm en del av Gustav Vasas nät av kungsgårdar, som han grundade för att förstärka försvaret av det svenska riket och samtidigt få högre skatteintäkter. Den ryska tsaren fortsatte senare gynna utvecklingen i området genom att låta kungsgården bli en modellfarm 1859. Farmens existens gjorde i sin tur platsen lämplig för den jordbruksskola som sedan utvecklades på området.

Själva slottet som fanns på området, Korsholms slott, har fungerat som hem för både svenska kungligheter och administrativ personal. Sveriges drottning Margareta flyttade till Korsholms slott 1399 och under 1400-talet fungerade slottet som hem för flera högt positionerade personer inom den kungliga administrationen.

Efter flera ägarbyten blev Vasa stad ägare av den norra delen av Kungsgårdsområdet 1633. Drottning Kristina gav de resterande delarna av området till Vasa stad 1647, men ett par år senare bytte området ägare igen. Efter att ha fungerat som hem åt ett antal grevar föll äganderätten sist och slutligen i händerna på landshövdingen av Österbotten. Byggandet av landshövdingens hus (nuvarande Gamlia) påbörjades 1852, men arbetet avbröts av branden i Vasa samma år.

År 1859 beslöt den dåvarande regenten i Finland, den ryska tsaren, att inrätta en modellfarm på området. Sedan dess har det på området fungerat flera olika jordbruksskolor, där studerande har fungerat som bönder, brukat jorden och tagit hand om djuren och utvecklat verksamheten på området.

På området har flera olika skolor drivits under åren. De olika skolorna som fanns på området slogs senare samman och började kallas för Korsholms skolor.

Korsholms skolor övergick från att vara en statlig till att vara en kommunal läroinrättning 1995, då samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn gick in som ägare.

 I september 2009 påbörjade Yrkesakademin i Österbotten sin verksamhet. Yrkesakademin i Österbotten är ett resultat av ett samgångsavtal mellan Svenska yrkesinstitutet, Korsnäs Kurscenter och Vocana.

campus-front-wide

Campus Kungsgården

År 1859 hade den nyinrättade jordbruksskolan på Korsholm sammanlagt 17 elever. Då Campus Kungsgården togs i bruk 2014 beräknas omkring 1500 personer befinna sig på området dagligen. Flera av byggnaderna på området, bland annat Gamlia (landshövdingens residens), det gamla fähuset och kontorsbyggnaden, härstammar från slutet av 1800-talet och finns fortfarande kvar på området. Rektorsbostaden som i dag renoveras av YA:s elever är byggd år 1929.

 Campus Kungsgården byggs i tre skeden, det första inleddes 2010 (renoveringen av B-huset). Skede II avslutades i slutet av 2012, då bygg- och träutbildningarna flyttade till Gamla Vasa. Skede III färdigställs i slutet av 2013 och utbildningarna på Brändö flyttar in i årsskiftet.

bygg-wide

Satsningen på Campus Kungsgården (inklusive renoveringen av t.ex. Röda Längan, gamla husmodersskolan, svinhuset, maskinhallen....) beräknas kosta ca 35 miljoner euro, varav 6,6 miljoner satsas på de utbildningar som sedan tidigare redan fanns på området (naturbruk).

 Då Campus Kungsgården står klart koncentreras andra stadiets yrkesutbildningar i Vasa till Gamla Vasa och Brändö blir hem för tredje stadiets yrkesutbildningar.

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h

A-husets sport/festsal
Sax
Program
Direktör med gäster
New slide
New slide
Campus Entrén
Karta
New slide
New slide
New slide
New slide
New slide
New slide
New slide
New slide
New slide

suomeksi 30hineenglish 30h