Datanom

Datanom

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, DATANOM

Kompetensområdet Mikrostöd

 

Anmälningstidens slutdatum

  • 5.5.2017

Utbildningens startdatum

  • September 2017

Utbildningens längd

  • 2 år

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning

Undervisningsplats

  • Distansundervisning
  • Närundervisning
  • Virtuell läromiljö

Examensavgift

  • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

Serviceavgift 25 €/termin.

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger dig en bred grundutbildning i databehandling. Är du i arbetslivet ger datanomutbildningen en tilläggskompetens som ger dig bättre förutsättningar att sköta dina arbetsuppgifter. Tänker du byta yrke är datanomutbildningen ett bra alternativ som ger dig nya möjligheter på arbetsmarknaden. Utbildningen är också en språngbräda för vidare studier inom databranschen.

Utbildningens Innehåll

Utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och du kan studera vid sidan om arbetet. Du lär dig installera och konfigurera datorer, grunderna i programmering, databaser och nätverk. Inom kompetensområdet för Mikrostöd lär du dig de allmänna användarprogrammen samt att installera och administrera en Windows-server.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker elektroniskt via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

 

STUDIEORT

YA:s enhet i Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion.

Utbildningens kontaktperson

Tomas Backholm, utbildare, 044-750 32 03,

Kontakt för den förberedande utbildningen

Tomas Backholm, utbildare, 044-750 32 03,

 

Uppdaterat:

tisdag, 14 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h