Demenspass

Någon säger dement,
läkaren säger Alzheimers sjukdom,
vi säger Britta.

Demenspass

Syfte:

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i vården av äldre med demenssjukdom. Kursen kräver inga förkunskaper utan riktar sig till alla som arbetar med äldre.

Innehåll

  • Vägen till diagnos
  • Olika minnessjukdomar
  • Att leva med minnessjukdom
  • Aktiverande arbetssätt
  • Sjukdomens olika yttringar

Omfattning: 10 timmar föreläsningar och diskussioner

Målgrupp: Personal inom äldreomsorg

Ytterligare information fås av

Carola Sjöström, utbildare vid YA!
tfn 050-572 64 44 /
Carola är sjukskötare, HVM-studerande och har avlagt specialyrkesexamen inom äldreomsorg med fördjupning i demensvård. Hon har 13 års arbetserfarenhet inom äldreomsorg/demensvård.

Guy Rosenholm, socionom (YH) och närvårdare har över 10 års erfarenhet inom demensvård. Han sitter i ledningsgruppen för expert- och stödcentret Österbottens Minneslots och är en av grundarna till Demensföreningen TRIVAS i Närpes med omnejd för vilken han fungerat som ordförande sedan 2004.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 12 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h