DIGITOP

Genom projektets åtgärder skapas moderna förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål med stöd av utbildade arbetsplatshandledare. Lärares kontakt-nätverk till arbetsplatserna stärks under de arbetslivsmoduler som lärare förverkligar enskilt eller i samarbete ute på arbetsplatserna.​

Målen för utvecklingsprojektet är:​

 • Öka och stärka den digitala handledningen av lärande på arbetsplatsen, så att både studerandes, arbetsplatsens/arbetsplatshandledarens och lärarens/utbildarens mål beaktas
 • Testa olika digitala handledningsmetoder och verktyg som inte är beroende av tid och plats både i handledningen i undervisningen och handledningen på arbetsplatsen  
 • Utveckla genomförandet av arbetsplatshandledarutbildningen, så att den beaktar de digitala modeller och verktyg som finns och är ändamålsenliga att använda
 • Synliggöra och höja kvaliteten på lärandet och kompetensen på det lärande som sker på arbetsplatsen genom att använda olika slag av digitala verktyg
 • Sänka tröskeln för olika slag av samarbete med arbetsplatserna via olika digitala lösningar
 • Utnyttja digitala möjligheter i handledningen för att få en så autentisk lärmiljö som möjligt
Målgrupp:
 • lärare, utbildare och handledare vid arbetsplatserna
Startdatum:
 • 14.12.15
Slutdatum:
 • 31.12.17
Finansiär:
 • Undervisnings- och kulturministeriet
Partner:
 • Projektet genomförs i samarbete med Vasa yrkesinstitut, VAKK, Ammattiopisto Lappia, Keski- Pohjanmaan ammattiopisto, Optima, Lapin ammattiopisto, Sedu och Rannikko-Pohjanmaan oppisopimustoimisto​
Kontakt:
 • Thomas Fant, 050 407 00 50,
DIGITOP

Uppdaterad: tisdag, 31 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h