ECVET Expert

ECVET Expert

ECVET Expert-verksamheten i Finland

ECVET Expert -verksamheten påbörjades år 2010 på initativ av EU-komissionen för att stöda den nationella tillämpningen av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET).

I Finland är det CIMO tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen som ansvarar för ECVET Expert-verksamheten. Vid Utbildningsstyrelsen finns en kontaktpunkt som ansvarar för den nationella implementeringen av ECVET. ECVET Expert-verksamheten finns även i 24 andra europeiska länder.

ECVET Expert-verksamheten genomförs i nära samarbete med utbildningsarrangörerna. I Finland har vi valt totalt 13 sakkunniga inom yrkesutbildningens internationella samarbete och mobilitetsfrågor som experter. De utsedda experterna har omfattande erfarenhet av även bland annat FINECVET och Leonardo-projekt.

ECVET Experterna

• informerar och ger utbildning om tillämpning av systemet och de möjligheter ECVET medför

• ger råd hur Leonardo-programmet kan utnyttjas för att tillämpa ECVET

• arrangerar seminarier och mindre tillställningar inom sitt område

YA medverkar aktivt i denna verksamhet och internationella koordinatorn är en av de nationella ECVET Experterna med ansvar inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. Experterna kan också bjudas in till olika tillställningar för att presentera och ge utbildning om tillämpningen av ECVET. Inbjudan kan skickas direkt till experterna.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:
  • CIMO
Kontakt:
  • Internationell koordinator och nationell ECVET expert Susanna Vestling +358 500 440 586

Uppdaterad: fredag, 13 mars 2015

suomeksi 30hineenglish 30h