Efter examen

Jobb både under och efter din studietid

Som sista årets studerande vid YA! får du bekanta sig med servicen vid arbets- och näringsbyrån på orten genom t ex studiebesök, som studiehandledaren koordinerar. Du får aktuell information om arbetsmarknaden, olika stöd, start av eget företag m m. Det gör att det  blir lättare för dig att kontakta arbets- och näringsbyrån i olika sammanhang också efter att du är klar med dina studier

Sommarjobb?

Är du utan sommarjobb? Börja söka i tid, genast efter jul! Fick du inget jobb efter att du avlagt grundexamen? Ta direkt kontakt med arbets- och näringsbyrån på din studieort eller hemort!
Nordjobb är ett alternativ för dig som är 18-28 år och är intresserad av att sommarjobb i att annat nordiskt land. Mera information hittar du på www.nordjobb.net.

Hjälp att hitta jobb

På arbetsförvaltningens hemsidor (arbets- och näringsbyrån) på www.mol.fi hittar du information och broschyrer om olika serviceformer (lediga jobb, anmälan som arbetssökande, arbetsförmedling, yrkesvägledning, utbildning, EURES-arbetsförmedling, kontaktuppgifter och servicenummer m m).

Samma information finns också på hemsidan för Vasa arbets- och näringsbyrå www.mol.fi/vasa. Dessutom finns en förteckning jämte information om olika rekryteringsfirmor i Vasa på www.mol.fi./toimistot/vasa/aktuellt.html.

Länkar till inhemska arbetsplatssidor hittar du på www.mol.fi/mol/se/00_arbetsokande/01_jobbsokning_finland/05_arbetsplatslankar.

Sanssi kort

Sanssi - en bra chans för båda! Är du ung, nyutexaminerad och utan jobb? Skaffa dig ett Sanssi-kort via arbets- och näringsbyrån! Var aktiv och skaffa själv en arbetsplats (arbets- och näringsbyrån hjälper också!) och med Sanssi-kortet får din arbetsgivare stöd för löneutgifterna och du får lön enligt kollektivavtalet. Läs mera på www.sanssi.fi.

Resurscentret Föregångarna i Vasa

(www.foregangarna.fi) har många års erfarenhet av att skräddarsy individuella lösningar för arbetssökande. Centret har samarbete med Vasa arbets- och näringsbyrå. I södra regionen (Närpes – Kristinestad) finns en motsvarighet till Föregångarna som heter Jobcenter och finns i arbets- och näringsbyråns utrymmen, www.jobcenter.fi. I norra regionen (Jakobstad-Larsmo-Kronoby-Pedersöre-Nykarleby) finns Liljas växthus, ungdomsverkstäder där Musikcafé After Eight , www.aftereight.fi , erbjuder arbetspraktik inom en rad olika områden.

Facket

Information om fackförbunden finns bl a på www.liityammattiliittoon.fi, www.sttk.fi/sv, www.sak.fi, www-akava.fi, www.superliitto.fi, www.tehy.fi och www.pam.fi.

Arbetarskyddet

Arbetarskyddet är viktigt i arbetslivet och i vissa branscher krävs olika sorters arbetarskyddskort. I din utbildning kan ingå t ex Heta arbeten, Hygienkompetenspass,
Serveringspass m fl. Det kan också vara bra att gå extra kurser i arbetarskydd och få extra kompetens, som kan vara till fördel då man söker jobb. Du hittar mer information på bl a www.spek.fi/sv, www.tyosuojelu.fi/sv och www.evira.fi.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h