En bra start i Österbotten

 

Delmål YA!:          

  • Utbilda samhälls- och hälsokommunikatörer som genomför inledande utbildning för nyanlända på deras egna modersmål
  • Utarbeta kartläggningsverktyg som komplement till redan befintliga verktyg för inledande kartläggning. Kartläggningsverktygen och modellen följer samma struktur som finska testipiste.eu
Målgrupp:
  • Nyanlända samt personer som i nuläget befinner sig utanför systemet
Startdatum:
  • 01.01.16
Slutdatum:
  • 30.06.18
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland/ Europeiska socialfonden
Partner:
  • I projektet medverkar Vasa stad, Yrkesakademin i Österbotten, integrationsenheten i Jakobstadsnejden och Vörå kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt samt Österbottens förbund.
Kontakt:
  • Projektledare Jonna Grangärd, , tfn 050-303 62 59
En bra start i Österbotten En bra start i Österbotten En bra start i Österbotten

Uppdaterad: fredag, 03 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h