Energiakademin -pilot 2

Energiakademin – pilot 2 är ett delprojekt i ett landsomfattande utvecklingsprogram och nätverk bestående av utbildningsanordnare inom den grundläggande yrkesutbildningen. Den övergripande gemensamma målsättningen är att skapa nya, bestående samarbetsmodeller mellan yrkesutbildare och exportindustrin i Finland för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft.

I Vasaregionen finns Norden ledande koncentration av energiteknologi med över 10 000 anställda. Över 70 % av företagens produktion och tjänster exporteras. Av Finlands totala energiteknologiexport kommer knappt 30 % från regionens företag.

Genom Energiakademi – pilot 2 fortsätter Yrkesakademin det arbete som utförts i programmets första skede att tillsammans med energiklustrets företag utveckla arbetet med flexibla lärstigar och samarbetsmodeller inom energiteknik

Målgrupp:
  • Projektet riktar sig till exportföretagen och deras underleverantörer i Vasaregionen samt studerande vid Yrkesakademin i Österbotten.
Startdatum:
  • 01.01.15
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294
Energiakademin -pilot 2

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h