Energiakademin PRO

Syftet med projektet är att inom YA implementera "Utbildningsstrategin för energiindustrin" i Vasaregionen. Strategins uppgift är att säkerställa energiindustrins framtida kompetensbehov.

  • Utveckla och arrangera flexibla perioder under vilka lärarna, studiehandledarna, stöd- och handledningspersonalen samt förmännen via kortare besök och arbetslivsperioder kan bekanta sig med de exportinriktade energiföretagen i Vasanejden och de kompetenser som företagen förutsätter och erbjuder.
  • Utveckla och arrangera ”Kunskapsmöten” inom el, metall- och byggbranscherna.
  • Fortsätta arbetet med webbportalen för Energiakademin.
  • Vidareutveckla Energiteknik – lärstigen. 
Målgrupp:
  • Energiindustrins exportföretag och deras underleverantörer, studerande, lärare, studiehandledare, stöd- och handledningspersonal samt förmän inom el-, metall och byggbranschen på YA.
Startdatum:
  • 17.12.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294
Energiakademin PRO

Uppdaterad: tisdag, 28 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h