Erkännande av kunnande

(L 630/98 30§, L 601/05 30§):

"En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier, som till sina centrala delar motsvarar målen och kraven i läroplanen, eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända.

Genom erkännande av kunnande kan den studerande få obligatoriska, alternativa eller valfria studier tillgodoräknade eller ersatta. I fråga om erkännande av studerandes kunnande iakttas vad som i 25§, 25b§ och 25c§ föreskrivs om bedömning och rättelse av bedömning. Vid behov ska överensstämmelsen i fråga om kunnandet visas.

Beslut om erkännande av kunnande skall fattas innan nämnda studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som ska tillgodoräknas inleds."

Om det konstateras att den studerande uppnått målen för en studiehelhet eller en del av den erkänns kunnandet. Erkännandet av kunnandet registreras i studieregistret och den personliga studieplanen.

En annan avlagd yrkesinriktad grundexamen eller avlagda gymnasiestudier ersätter till mål och innehåll motsvarande examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier), helt valfria yrkesinriktade examensdelar och fritt valbara examensdelar.

Vi bedömningen av yrkesinriktade examensdelar används yrkesprov och dessa kan inte ersättas med erkännande av kunnande, utan dem bör du alltid delta i.

Som studerande anhåller du alltid om att få kunnande erkänt.

Närmare information om erkännandet får du av din studiehandledare eller gruppansvariga!

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h