Ett yrke - din möjlighet

Målet är att tillsammans med 2 andra svenskspråkiga yrkesutbildare synliggöra innebörden i 14 yrken genom ljud och rörliga bilder och marknadsföra dem via utbildningsanordnarnas websidor och sociala medier. Det producerade materialet är åtkomligt via nätet den i slutet av året 2012, vilket är en viktig tidpunkt med tanke på förestående studieval i högstadierna.

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Ungdomar i högstadieåldern eller var och en som är intresserad av en tydlig och uttömmande yrkesbeskrivning
Startdatum:
  • 13.06.11
Slutdatum:
  • 31.12.12
Finansiär:
  • UBS
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80,

Uppdaterad: måndag, 12 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h