Examensgrunderna förnyas - så här berörs du

Från och med 1.8.2015 tas de reviderade examensgrunderna för yrkesinriktade grundexamina i bruk. I de nya examensgrunderna betonas studerandes kunnande istället för tiden som används till studierna och det är kunnandet som bedöms. Här kan du läsa mer om hur du berörs av de nya examensgrunderna.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h