Examensmästare 2012

Målet med utbildningsprogrammet för examensmästare är att personer som är verksamma inom systemet med fristående examina genom ett eget aktivt arbete ska tillägna sig kunnande och färdigheter om anordnande av examenstillfällen och bedömning av yrkesskicklighet.

Det är också viktigt att arbeta med kvalitetsutveckling eller ledning av examensverksamheten inom den bransch deltagarna representerar. Utbildningsprogrammet ska sporra utvecklingen, stöda och styra anordnandet av fristående examina. De personer som jobbar med bedömning och handledning ska också inspireras att utveckla sitt eget kunnande och sin kompetens inom vuxenutbildning.

Projektet ska garantera tillgången på kompetenta svenskspråkiga examensmästare. Samarbetet mellan vuxenutbildning och arbetsliv ska intensifieras så att arbetslivets synpunkter beaktas i planeringen av vuxenutbildning.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Undervisningspersonal inom vuxenutbildning, administrativ personal, rektorer och arbetslivsrepresentanter
Startdatum:
  • 05.04.11
Slutdatum:
  • 30.06.13
Finansiär:
  • UBS
Kontakt:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78,

Uppdaterad: måndag, 17 november 2014

suomeksi 30hineenglish 30h