Examensmästarutbildning på Åland

Examensmästarutbildning för lärare, vuxenutbildningspersonal och arbetslivsrepresentanter på Åland 2016-2018. Utbildningen förverkligas enligt det nationella utbildningsprogrammet för examensmästare, 25 sp.

I utbildningsprogrammet ingår tre delar:

  1. planering av anordnandet av en fristående examen, 8 sp
  2. anordnande av fristående examina enligt personlig tillämpning samt bedömning av kunnandet, 10 sp
  3. säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten, 7 sp

Utbildningen sker i flerform och förverkligas genom utbildningsdagar, självstudier, redovisningar och presentationer.

 

Målgrupp:
  • Lärare, vuxenutbildningspersonal och arbetslivsrepresentanter
Startdatum:
  • 31.05.16
Slutdatum:
  • 31.03.18
Finansiär:
  • Ålands Gymnasium
Kontakt:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050-590 62 78,

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h