Flexibla & arbetslivsanpassade utbildningar som startar hösten 2014

YA:s utbildningar är flexibla och arbetslivsanpassade, vilket möjliggör kompetensutveckling i ditt arbete. Utbildningarna startar hösten 2014.

Vuxenmerkonom

Bli attraktiv på arbetsmarknaden med breda kunskaper i företagsekonomi
och data.
Du väljer inriktningen ekonomi- och kontorstjänster eller kundbetjäning och försäljning. Studieort: Närpes.
Anmälan och info: , tfn 044-750 32 60

Yrkesexamen i försäljning

Utbildning för dig som har försäljning och kundservice som huvuduppgift samt företagare som vill utveckla eget företags verksamhet inom försäljning.
Anmälan och info: , tfn 044-750 32 79

Yrkesexamen för företagare

Kommer du inom kort att överta ett befintligt företag eller har du redan företag och vill utveckla verksamheten?
Utbildningen stöder både nya och etablerade företagare.
Anmälan och info: , tfn 050-433 24 06

Specialyrkesexamen i företagsledning & Utveckla ditt ledarskap och din kondition

Har du ägt eller lett ett mindre företag i några års tid?
Kom med och vidareutveckla företagets verksamhet utgående från företa-gets vision, strategi, tillväxtmöjligheter och lönsamhet.
Anmälan och info: , tfn 044-750 32 60

Specialyrkesexamen i ledarskap & Utveckla ditt ledarskap och din kondition

Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn?
Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas som person och ledare.
 

Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Jobbar du som företagsrådgivare och är intresserad att utveckla både ditt eget kunnande samt de tjänster ni erbjuder till företag?
Då är den här utbildningen för dig!
Anmälan och info: , tfn 050-433 24 06 eller , tfn 044-750 32 32

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h