FLYT 2

Utvecklingsprojektet är en del av det nationella utvecklingsarbetet gällande effektivisering av genomströmningen och undvikande av avbrott inom yrkesutbildningen. Inom detta projekt jobbar vi med följande tema:

  1. Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård
  2. Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete
  3. Utveckling av verksamhetsmodeller för identifiering, erkännande och tillgodoräknande av tidigare förvärvat kunnande i syfte att förkorta studietiderna
  4. Utveckling av elevhemsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet
  5. Utveckling av samarbetet med föräldrarna och familjerna

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 12.06.12
Slutdatum:
  • 31.12.13
Finansiär:
  • UBS
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80,
FLYT 2

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h