FLYT 3

Projektet ingår som en del i den nationella effektiveringen av genomströmningen och motverkan av avbrott. Yrkesakademin jobbar med följande tyngdpunktsområden:

- Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård.

- Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete.

- Utveckling av internatsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet.

- Övrig utveckling som främjar genomströmningen inom yrkesutbildningen

- Att främja genomströmningen och minska avbrotten genom lösnings- eller verksamhetsmodell, med vilken man försöker förbättra de studerandes aktiva delaktighet, välbefinnande och arbetsförmåga

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • Till projektets målgrupp hör studerande, studerandes vårdnadshavare, undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalten.
Startdatum:
  • 03.09.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Vasa yrkesinstitut.
Kontakt:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280,
FLYT 3

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h