Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Projektets målsättning är att säkerställa en kontinuitet och kvalitet inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet (TYKE – tehtävä) på svenska i en tid då utbildningsanordnarnas resurser minskar och upprätthållarstrukturen är i omvandling. Projektet förverkligas inom ett anordnarnätverk bestående av Axxell, Point College och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet koordineras av Axxell.

Projektet består av följande aktiviteter och teman:

  •  Identifiering, implementering och vidareutveckling av goda modeller som skapats inom tidigare projekt inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet såväl på finlandssvenskt som finskt håll för utformningen av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet framöver.
  • Utredning av möjligheterna och skapande av formerna för ett bestående nätverk/modell för utveckling av verksamheten inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet bland de finlandssvenska utbildningsanordnarna.
  • Utveckling av läroinrättningarnas strategiska ledning av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet hos ledning och förmän så att konkreta målsättningar och årsplaner kommuniceras och följs upp.
  • Implementering av ett konsultativt - coachande arbetssätt hos förmän, utbildare och övrig personal som rör sig på fältet där de representerar hela skolan.
  •  Produktifiering och marknadsföring av tjänster riktade till företag och organisationer (till tjänsterna räknas förutom direkta kompetensutvecklingstjänster även uthyrning av utrustning och utrymmen).  
Målgrupp:
  • Läroinrättningarnas personal och förmän som ansvarar för utvecklings- och serviceuppgiften, företags- och organisationskunder till vilka tjänsterna riktas samt läroinrättningarnas samarbetspartners.
Startdatum:
  • 01.08.14
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294
Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Uppdaterad: torsdag, 02 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h