Fortbildning för vuxenutbildare

Utveckling av verksamheten med fristående examina. Personalfortbildning i Svenskfinland 2010-2012 bestående av

  • Examensmästarens och vuxenutbildarens roll och ansvar 4 sp
  • Vuxenutbildningskonferens "Samverkan och mångfald inom yrkesutbildning"
  • Utvecklande av personliga studievägar 3 sp

Läs mer på hemsidan

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 26.03.10
Slutdatum:
  • 31.12.12
Finansiär:
  • UBS
Kontakt:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78

Uppdaterad: måndag, 22 september 2014

suomeksi 30hineenglish 30h