Fortbildning - Hållbar utveckling

Målsättning
Ledningen av den lokala jämställdhetsplaneringen och likabehandlingsplanen vid en yrkesläroanstalt (3 sp) samt ledning av det strategiska arbetet med hållbar utveckling vid en yrkesläroanstalt (2 sp).

Målet är att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan för läroanstalten samt handlingsplaner för hållbar utveckling (Teknikområdet, Naturbruket och Skönhetsområdet). Projektet är sammankopplat till Fortbildning - jämställdhetsplaner.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 01.04.10 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: AnnChristine Söderlund, 050 320 73 64

suomeksi 30hineenglish 30h