Fortify 2

Projektets mål är att sammanföra branschfolk till utbildning i valda färdigheter under de övergripande ledorden kunskap
- behörighet - utveckling och därvid fokusera på:
- specifik branschkompetens och hållbart förhållningssätt i arbetet; läraren som      förebild och vägvisare
- lärarens olika roller och behov att uppdatera yrkeskompetensen inom egen         bransch
- uppgiften som arbetsplatshandledare
- inlärningsprocessen och inlärning i olika miljöer
- erkännande av kunnande
- självkunskap
Ytterligare skall projektet svara mot kraven på förändringar. Det skall främja bildandet, upprätthållandet och utvecklandet av nätverk och hållbar samverkan inom finlandssvensk yrkesutbildning.
Det kvantitativa målet är att nå 200 deltagare per utbildningsomgång (år). Resultatet från projektet synliggörs via projektets egen och respektive parters webbsida.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • chefer/ledare, undervisande och handledande personal av olika kategorier
Startdatum:
  • 20.03.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Optima (fortbildningsprojektets ägare), YA! och VYI
Kontakt:
  • Thomas Fant, projektkoordinator, tfn 050-407 00 50, e-post
Fortify 2

Relaterade länkar

http://fortify.webnode.com/

Uppdaterad: fredag, 09 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h