Frisör

Frisör

 Du som avlagt grundexamen inom hårbranschen kan arbeta självständigt och du är beredd att sätta din kreativa förmåga på prov varje dag. Till frisörens vardag hör bland annat daglig kundkontakt samt klippning, färgning och styling enligt kundens önskemål.

 

Nyhet! Nu kan du också fotbilda dig till ekofrisör! Se mera här!

 

Ansökningens startdatum

 • 09.01.2017

Ansökningen slutdatum

 • 19.04.2017

Utbildningens startdatum

 • 14.08.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • hösten 2017

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

MÅLGRUPP

Personer som har sikte på att arbeta som frisör.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Grundexamen inom hårbranschen– Frisör består av sex examensdelar varav fem obligatoriska och en valbar examensdel. Examen är avlagd när de obligatoriska delarna och den valbara examensdelen har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:
1. Hårklippning och skäggbehandling
2.Frisyrer och makeup
3.Färgbehandlingar
4.Permanentbehandlingar
5. Företagande och företagsverksamhet inom hårbranschen

Valbara examensdelar (Examinanden ska välja en examensdel ur de valbara examensdelarna)
1.Stilkonsultation
2.Servicehelheter inom vårdbehandlingar och styling
3.Planering av företagsverksamhet
4.Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
5.Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

De grundläggande värdena inom frisörens arbete och hårbranschen är hög kvalitet på tjänsterna, kundorientering och kundtillfredsställelse. Lika viktigt är det att i verksamheten ta hänsyn till värden som hälsa, säkerhet och estetik. I och med att multikulturen breder ut sig bland både kunderna och frisörerna är det viktigt att respektera människors individualitet och kulturella bakgrund samt jämlikhet och flexibilitet. De vägledande principerna inom hårbranschen är ansvar, att skapa och upprätthålla kundrelationer som bygger på tillit samt att skapa en trivsam och rogivande miljö för kunderna Frisörens arbetsplats finns på en salong som egen företagare eller anställd. Som frisör kan du också jobba på spa-avdelningar eller på teater.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Omfattningen av den utbildning som förbereder för grundexamen inom hårbranschen – frisör bestäms utgående från dina tidigare studier, arbetserfarenhet och kunnande så, att det är möjligt för dig att uppnå de krav på yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna Den examensförberedande utbildningen följer med den senaste utvecklingen inom området, den är flexibel och fokuserad på att lyfta fram dina starka sidor. Utbildningen förverkligas dagtid och kvällstid som flerformsstudier med när- och distansstudier samt inlärning i arbetet på arbetsplatser ute i näringslivet och i vår salong PointCut.

STUDIEORT

Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Vasa.

ANSÖKAN

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion
Plats: YA:s enhet i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

FÖRFRÅGNINGAR

Chatrine Antell, utbildare, tfn 044-750 31 18

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h