FuSe - Fungerande servicestruktur genom starkare kund- och personalrelationer

Målgrupp
Personal, förmän och företagare i de deltagande företagen och organisationerna.

Målsättning
att skapa koncept för hur företag och organisationer kan förbättra sin servicenivå och -kultur genom att skapa en fungerande kundcentrerad servicestruktur. Projektet utvecklar också utbildningsanordnarnas kunnande så att vuxenutbildningens kundorientering och serviceförmåga förbättras.

 

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

NTM-centralen i Nyland

Partner:

Axxell, Optima, Kust-Österbottens Företagare

Projektstart: 01.09.11 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Björn Brännbacka, 044 750 3294,

suomeksi 30hineenglish 30h