Gröna rum - funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning
Gröna rum - funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

 

”När upplevelser och aktiviteter i miljön är i harmoni med personens bakgrund och karaktär främjas hälsa, välbefinnande och lust. I en sådan miljö stärks vår identitet och självkänsla och vi känner oss delaktiga i ett meningsfullt sammanhang.”

De gröna rummen är en plats för möten mellan människor, en plats för social gemenskap och rekreation. Gröna rum kan skapas inomhus och utomhus och i anslutning till olika aktiviteter som stimulerar sinnen och anknyter till naturupplevelser. En förutsättning för att möjliggöra möten i de gröna rummen är att de finns på relativt nära håll och att personal inom olika professioner samarbetar för de äldres och funktionshindrades hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för nedan beskrivna projekt, som förverkligats under åren 2005-2010, har nätverk skapats i Norden och utbyte av kunskap och erfarenheter samt utvecklande av en utbildning inom området har gett mervärde till deltagarna och deras organisationer.

Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, KAN-05-9905

nationellt projekt inom Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram.

Mobilitetsprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2006-1-MB-103 inom ramen för Nordplus Voksen

Tematisk nätverksprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2007-1-SA-102 inom ramen för Nordplus Voksen

Inom projektet presenterades Goda modeller och litteratur och forskning inom området
Goda modeller:

Utvecklingsprojekt: Gröna rum – funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Project ID 11877

Pilotutbildning i Vasa (med följande länkar)

 

 

Finansiär:
  • Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram samt Nordplus Voksen
Partner:
  • från Finland, Sverige, Danmark, Norge
Kontakt:
  • Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef YA!,

Uppdaterad: tisdag, 23 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h