Hemvårdare

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice 

Examensbenämning

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice / Hemvårdare

Utbildningsort eller område

 • Vasa/Österbotten

Kompetensområde

Kompetensområde för hemarbetsservice

Ansökningens startdatum

 • 08.03.2017

Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid

 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning

 • Handledda studier

 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning

 • Närundervisning

 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Examensgrunderna

 

Målgrupp

Personer som arbetar inom branschen som önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta inom hemarbetsservice.

Utbildningens Innehåll

Grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice består av två obligatoriska examensdelar, ett kompetensområde innefattande tre examensdelar samt tre valbara examensdelar. Examen är klar när åtta examensdelar avlagts med godkänt betyg.

Obligatoriska examensdelar:
1.Måltids- och kaffebjudningsservice
2.Underhållsstädning

Kompetensområdet för hemarbetsservice
1. Assisterande av klienter
2. Grundstädning och textilvårdsservice i hemmet
3. Kostservice i hemmet

Valbara examensdelar varav du skall välja tre
1. Skötsel av ärenden och assisterande av specialgrupper
2. Städning av ett hem i specialsituationer
3. Handledning i användning av teknisk apparatur i hemmet
4. Arbete på ett mångkulturellt kundställe
5. Familjefestservice
6. Skötsel av gårdsplan och krukväxter
7. Planering av företagsverksamhet
8. Examensdel från yrkesinriktad grundexamen
9. Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen

Karriärmöjligheter

Hemvårdare som avlagt kompetensområdet för hemarbetsservice utför kostservice, städnings- och textilvårdsuppgifter i klienternas hem, i servicehem och i hemliknande institutioner, assisterar klienten i dagliga aktiviteter samt sköter ärenden. Hemvårdarna kan även ha specialkunnande i att instruera klienten i användning av olika tekniska apparater och tjänster i hemmet, i att assistera i skötsel av små sällskapsdjur eller i skötsel av hemmets krukväxter och gårdsplanen/terrassen. Hemvårdarna agerar klientinriktat och producerar tjänster individuellt till olika klienter och så att hemmets värden respekteras. De utför hemarbetsservice kvalitativt och bidrar på det sättet med sin egen verksamhet till att sådana tjänster i ökande utsträckning efterfrågas och uppskattas. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Samarbete med andra aktörer

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Utbildningsort eller område

 • Vasa/Österbotten

Internationalisering

Utbildningsstyrelsen har producerat tillägg till slutbetyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). I tillägget till slutbetyg för yrkesinriktad examen ingår ytterligare uppgifter om studiernas innehåll och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. Du får tillägg till slutbetyg från läroanstalten. Du kan också själv skriva ut tilläggen från Utbildningsstyrelsens webbsida.

 

Typ av inträdesförhör

Intervju och diskussion
Plats för urvalsprov: Vasa

Ansökan

Ansökan sker elektroniskt här. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dig till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Utbildningens kontaktperson

Carola Sjödahl, tfn 050-338 86 86 eller

 

Uppdaterat:

onsdag, 08 mars 2017

suomeksi 30hineenglish 30h