Grundexamen inom byggnadsbranschen, inriktning husbyggnad

Grundexamen inom byggnadsbranschen, inriktning husbyggnad.

Utbildningen vill speciellt betona energieffektivt

byggande samt byggnadsrenovering.

                      

Utbildningens innehåll och mera info

www.te-tjanster.fi

Ansökan

Non-stop ansökan. Sök till utbildningen med hjälp av bankkoder via ansökningsblankett på hemsidan www.te-tjanster.fi. Utbildningsnr 664039.

Yrkesakademin i Österbotten

Utbildare Jan Hjort

Tfn 044-750 31 41

Utbildningschef Kenneth Sundlin

Tfn 050-562 16 90 

suomeksi 30hineenglish 30h