Merkonom - för personer med annat modersmål än svenska

Merkonom - för personer med annat modersmål än svenska

Examensbenämning

Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom

Utbildningsort eller område

 • Yrkesakademin i Österbotten, Närpes

Kompetensområde

Kundbetjäning och försäljning

Ansökningens startdatum

 • 20.04.2017

Ansökningens slutdatum

 • 19.05.2017

Utbildningens startdatum

 • 03.09.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 2,5 år

Publiceringstid på Studieinfo

 • 20.04.2017

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

 

 

 

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för vuxna med arbetserfarenhet och med annat modersmål än svenska, som vill utveckla sitt kunnande inom företagsekonomi. Du utvecklar och påvisar ditt kunnande i ditt arbete genom praktiska och genuina arbetsuppgifter i enlighet med det kompetensområde kundbetjäning och försäljning.

Utbildningens Innehåll

Avläggande av examen sker utgående från systemet med fristående examen. Detta innebär att vi i ansökningsskedet kartlägger ditt kunnande och utgående från detta uppgörs en personlig plan för hur du utvecklar ditt kunnande och avlägger examen. Därefter genomgår du en språktest. Du lär dig främst genom ditt arbete samt enligt behov genom deltagande i den förberedande utbildningen. Examen avläggs vid examenstillfällen som arrangeras i anknytning till ditt arbete. Enligt systemet med fristående examen, så kan examen avläggas utan förberedande utbildning, om examinanden redan har det kunnande som examensgrunderna förutsätter. Den förberedande utbildningen genomförs enligt den personliga planen som flerformsstudier, vilket innebär närstudier, handledda distans- och nätstudier samt självstudier vid enheten i Närpes. Närstudier genomförs generellt 2-3 dagar i veckan.

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 2,5 år beroende på din personliga examensplan.

Karriärmöjligheter

Efter avslutad examen har du ett brett kunnande inom företagsekonomi inom kompetensområdet försäljning. Utgående från detta kan du placera dig i arbetslivet t.ex. i företag inom den privata sektorn och inom offentlig förvaltning.Du är väl förtrogen med kundservice, moderna verktyg inom IT, marknadsföring och kommunikation. Examen ger behörighet för fortsatta studier.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker elektroniskt via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Typ av inträdesförhör

Intervju, diskussion och språktest

Utbildningens kontaktperson

Carina Storhannus tel: 044 7503232 email:

Uppdaterat:

torsdag, 20 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h