Handledning, material och stöd

Handledningen är central i det fristående examenssystemet. Projektet Handledning, material och stöd ska utveckla nytt handlednings- och stödmaterial i digital och tryckt form. Materialet ska komplettera filmen ”Pappren i skick”.

Den handledningsplan för vuxna med särskilt stöd som gjorts av YA! inom projektet Lär för livet kommer inom detta projekt att vidareutvecklas och spridas till utbildare, handledare och andra parter.

Materialet som produceras i projektet ska användas i arbetsplatshandledarutbildning och tydliggöra olika parters uppgifter i det fristående examenssystemet.

Målgrupp:
  • Examinander, vuxenstuderande, arbetsplatsutbildare och -handledare, arbetsgivare, arbetslivets bedömare, planerare och utbildare.
Startdatum:
  • 01.08.14
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • Optima koordinerare, YA! och AXXELL är partner
Kontakt:
  • Nina Pihl, 044-750 32 83,
Handledning, material och stöd Handledning, material och stöd Handledning, material och stöd

Uppdaterad: måndag, 27 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h